Handleiding TAUserver

Bestanden overzenden

Bestanden oversturen naar de TAUserver kan met sftp, en dus niet meer met ftp! Zorg eerst voor een sftp-client. Voor Windows of Mac:

Als je een ander programma gebruikt dan is dat prima, maar als je een probleem hebt (zoals traag, moeilijk, geen verbinding), probeer het dan eerst een keer met FileZilla.

Je moet de hostname, username, poort en wachtwoord invullen.
De hostname is dus tauserver.wtb.tue.nl.
De poort is 22.
Iedereen heeft een eigen account, vraag een van de beheerders om je wachtwoord.

Je ziet vervolgens aan de rechterkant de files op de server, en links de files op je eigen computer. Je kunt bestanden overzenden, allemaal niet moeilijk. De server is op de volgende manier ingedeeld:

 • /home/   De plaats waar home-directories van alle gebuikers bij elkaar staan.
 • /home/maxima/   De home-directory van een bepaalde gebruiker, in dit geval Maxima.
 • /home/www/   De www-directory. Wat hier in staat is te zien vanaf het internet, op http://tauserver.wtb.tue.nl.

Eigenaar en rechten

Het is een Unix-systeem, dat houdt in dat elke directory en elke file een eigenaar en rechten heeft (owner & permissions). Met dit systeem kan geregeld worden wie wat met welke file mag doen. Ik ben me er van bewust dat dit ingewikkeld klinkt, dus om het zo eenvoudig mogelijk te maken zijn er een paar prefab-directories waarvan de rechten reeds handig staan ingesteld. Hieronder is een voorbeeld gegeven voor de gebruiker Maxima:

 • /home/maxima/   De home-directory van Maxima, wat hier onder staat kan iedereen zien, maar alleen Maxima mag schrijven.
 • /home/maxima/tau/   Wat Maxima hier onder zet, kan wel worden bekeken door andere leden van Tau, maar niet door andere gebruikers.
 • /home/maxima/prive/   Wat Maxima hier onder zet, kan door niemand anders worden bekeken dan door Maxima zelf.
 • /home/maxima/www/   Wat Maxima hier neerzet, wordt zichtbaar vanaf het internet, in dit voorbeeld http://tauserver.wtb.tue.nl/maxima. Let op, dit kan verwarring wekken, dit is namelijk eigenlijk een symbolic link (=soort shortcut) naar /home/www/maxima.
 • /home/www/maxima/   Het onderdeel van de www-directory waar Maxima spullen in mag zetten. Makkelijk te bereiken via de hierboven genoemde shortcut.

Etiquette

Je kunt dus ook gewoon bij files van andere gebruikers. Dat is handig, dus kijk gerust op plekken waarvan je denkt dat het de bedoeling is. Dit betekent uiteraard niet dat het de bedoeling is dat je alles copieert of willekeurig gaat zitten doorneuzen. Het dispuut neemt aan dat alle leden zelf weten wat fatsoenlijk is.

www-ruimte

Zoals hierboven gezegd, kun je je spullen neerzetten in /home/maxima/www/. In dit voorbeeld http://tauserver.wtb.tue.nl/maxima. Standaard laat de server de lijst met files in de directory zien, bijvoorbeeld deze directory:
http://tauserver.wtb.tue.nl/maxima/dir1.
Wanneer je in deze directory een bestand met de naam index.html neerzet, wordt de inhoud van de directory niet getoond, maar de inhoud van de index.html:
http://tauserver.wtb.tue.nl/maxima/dir2.
De bestanden zijn dan wel benaderbaar, maar je moet de directe link weten:
http://tauserver.wtb.tue.nl/maxima/dir2/file1.txt
http://tauserver.wtb.tue.nl/maxima/dir2/file2.txt.

Quota

Je mag maximaal 3.0 GB aan bestanden neerzetten (de zogen. soft limit). Tijdelijk kun je tot 15 GB gaan (de hard limit). Je kunt niet boven je hard limit komen. Wanneer je langer dan een week boven je soft limit bent, kun je geen bestanden meer neerzetten, tot je weer onder je soft limit bent.

Je kunt je quota alleen bekijken door in te loggen, zie hieronder.

Inloggen, wachtwoord wijzigen

Om je wachtwoord te kunnen wijzigen moet je ingelogd zijn. Dat kan alleen met ssh (secure shell). Daarvoor heb je een ssh-client nodig, voor Windows: PuTTY. Download PuTTY van de TAUsite of van de PuTTY homepage. Installeren hoeft niet, gewoon runnen. Je moet hostname en protocol invullen. Hostname is tauserver.wtb.tue.nl en protocol is ssh.

Als je bent ingelogd krijg je een command line interface.

 • passwd   wachtwoord wijzigen (belangrijk!). De systeembeheerders kunnen het wachtwoord ook voor je wijzigen als je het vergeten bent.
 • exit   uitloggen.
 • quota   quota bekijken. De gebruikte eenheid is KB.
 • sudoku   spelletje sudoku.

PuTTy vraagt de eerste keer of je een of andere key wil opslaan, gewoon doen.

Onder Mac OSX of Linux, Unix, kun je inloggen met het programma ssh. Dit programma staat er meestal standaard op. Open een terminal en tik:
ssh tauserver.wtb.tue.nl -l USERNAME
Waarbij USERNAME je username is uiteraard.

Fotoarchief

Leden kunnen hun eigen fotoarchief maken. Zie hiervoor de handleiding fotoarchief.

Fotos mergen

Zie de aparte handleiding foto's mergen over hoe je te werk moet gaan als er foto's uit verschillende camera's zijn.

Timeserver

De Tauserver loopt altijd op de goeie tijd. Je kunt hier gebruik van maken door middel van één van de pagina's:

Geen fancy java-applet of iets dergelijks, op refresh duwen geeft de nieuwe tijd. Aangezien dit minder dan een seconde duurt, is het voor veel doelen bruikbaar om even de juiste tijd op te vragen.

Appendix - voor geinteresseerden

Shortlist voor snelle mannen:

 • ls   in directory kijken, equivalent van DOS commando dir.
 • ls -l   in directory kijken, met wat meer details.
 • cd   van directory wisselen, net als in DOS.
 • mkdir   directory maken, equivalent van DOS commando md.
 • rm   file uitvegen, equivalent van DOS commando del.
 • rmdir   directory uitvegen, equivalent van DOS commando rd.
 • cp   copieren van een file, equivalent van DOS commando copy.
 • mv   verplaatsen / hernoemen van een file. Lijkt op DOS commando ren, maar het kan ook verplaatsen en het werkt op hele directories.
 • ls | less   als de output van, bijvoorbeeld, ls niet op het scherm past, dan kun je met het | teken de output door less sturen (een zogen. pipe).
 • ls > listing.txt   de output van ls opslaan in het bestand listing.txt middel van het teken >.
 • man   manual page. Bijv man ls geeft het gebruik van ls. Afsluiten kan met de toets q.
 • du   Staat voor "disk usage": overzicht van schijfgebruik per directory, in kilobytes. Met du -L volgt-ie ook links (is nodig, zodat je ook de www-directory meeneemt). Met du -L -h wordt het "human readable", dwz in "handige" eenheden. Als het niet past: du -L -h | less laat het weer netjes op het scherm zien, en met du -L > schijfgebruik.txt krijg je een file die je bijv. in Excel kan importeren.
 • df -h   Staat voor "disk free": overzicht van vrije ruimte per partitie. Die -h is weer "human readable".
 • nano   een simpele text-editor. ee is nog simpeler. De BMW onder de text-editors is vim, maar die kun je pas gebruiken nadat je eerst een half uurtje de handleiding bestudeerd hebt. Tik het commando vimtutor voor een inleiding.
 • pdflatex   de tauserver heeft een complete LaTeX-installatie aan boord. Het is praktisch om dit te draaien in een www-directory: je kunt dan via je browser meteen de pdf-file bekijken. Opnieuw draaien, refresh in de browser, en je ziet de nieuwe versie.

Mensen die meer willen weten over files, directories, rechten en het draaien van programma's die er op staan, kunnen zich het beste verdiepen op een andere site:

 • Dit is een eenvoudige Unix tutorial for beginners.
 • Deze Intro to Unix is goed. Old school. Wellicht even wennen maar heel leerzaam.
 • Het FreeBSD Handbook is goed geschreven en is op zichzelf al een reden om, als je Unix wil leren, FreeBSD te gebruiken. Ook heel bruikbaar als algemene Unix-inleiding.

Over de Tauserver

Geïnteresseerden kunnen kijken naar de technische specificaties van de Tauserver.

Onderdeel van de TAUserver